Jak třídit odpad?

Neuplyne snad jediný týden, aniž bychom kolem sebe neslyšeli výzvy typu „Třiďte odpad!“. Toto heslo na nás útočí z internetových stránek, televizních reklam i plakátů. Jde pouze o nový módní trend? NE! Třídění čili separace odpadu má skutečně smysl a možná větší, než si myslíte.

Proč bychom měli třídit?

  • výrazně tím ušetříme energii a přírodní zdroje
  • předejdeme zvyšování poplatků za odpady
  • zabráníme rychlému narůstání počtu skládek
  • dodržíme povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech

Jak vypadá proces třídění?

Vše začíná u vás…

První a nejdůležitější krok je pouze na vás. Roztřídění odpadu do k tomu určených a barevně označených kontejnerů vás stojí jen zanedbatelné množství energie a času, zato výsledkem můžete ovlivnit život na celé planetě. Dnes už skutečně nejde o otázku dostupnosti odpadových nádob, kontejnerová stání i sběrné dvory naleznete téměř na každém kroku, a tak jde jen o vaši volbu.

…pak už se o vše postaráme my…

Vyseparované složky z jednotlivých barevných kontejnerů a z kontejnerů umístěných na sběrných dvorech pravidelně přivážíme svozovými vozy do areálu společnosti ESKO-T. Zde je naši pracovníci dotřídí na třídicí lince a připraví k odevzdání pro další zpracování. Firmy, se kterými spolupracujeme, od nás odpad převezmou a využijí jej k výrobě nových předmětů.

…a produkty recyklace vám opět mohou dělat radost.

Díky třídění a následné recyklaci vznikají z vyhozeného papíru noviny, sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice, knihy, izolační hmoty, papírové obaly, obaly na vajíčka a papírové palety. Vytříděný plast nachází nové uplatnění v podobě součástí protihlukových stěn, laviček, verand, dětských hřišť, oken, plastových střešních krytin, květináčů, zátěžových koberců a interiérů aut. Sklo vhozené do barevných kontejnerů vás opět potěší ve formě váz a skleněných dekorací a přinese užitek také jako nápojové či pěnové sklo.

Buďte v obraze, s námi získáte dokonalý přehled

Třídit lze téměř v každém věku a každá jedna recyklovaná PET láhev se počítá! My to máme stále na paměti, proto podnikáme aktivity, které vedou ke správnému třídění děti od útlého věku, studenty i dospělé. Pro všechny zmíněné skupiny pořádáme zdarma exkurze v našem infocentru. Zde vás seznámíme se vším, co byste měli v souvislosti s tříděním odpadu vědět. V praktické části exkurze vás provedeme třídicí linkou, sběrným dvorem a Odpadovým centrem Petrůvky.

 

Pro více informací mrkněte na náš web www.esko-t.cz